The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF)

Language:
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ทุกๆปี KTBF จะมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มนักเรียนไทยที่ปราถนาจะหาประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาว อเมริกัน และนักเรียนไทยยังจะได้มีส่วนร่วมในการแชร์วัฒนธรรมไทยกับเพื่อนใหม่ชาวอเมริกัน

ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมโครงการเป็นเวลาสองเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม หรือหนึ่งเดือน ในเดือนตุลาคม นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ ของชาวอเมริกันจากการเรียนในห้องเรียน การฟังการอบรม การไปเที่ยวสถานที่ในประวัติศาสตร์ และเมืองที่สำคัญ เช่น Boston และ Plymouth นอกจากนั้น นักเรียนยังมีโอกาส ที่จะพบปะ พูดคุยกับชาวอเมริกันโดยการเข้าเรียนที่โรงเรียน Burlington Public School ที่ Burlington , Massachusetts ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ

ไม่เพียงแค่เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน เรายังคาดหวังให้นักเรียนทุกคนในโครงการ แสดงวัฒนธรรมของไทย เช่น รำไทย ดนตรีไทย และการละเล่นไทย แก่ชาวอเมริกันที่สนใจ นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะแสดงบนเวทีตามงานสำคัญต่างๆ ของ KTBF

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่เด็กไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน และยังได้แชร์วัฒนธรรมไทยให้กับเพื่อนร่วมชั้นชาวอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทุกๆปี และเรา ยังหวังว่าสักวันเราจะมีโครงการนำนักเรียนอเมริกัน ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยังประเทศไทย

จุดประสงค์ของโครงการแตกต่างจาก ESL โปรแกรม เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น การแสดง ดนตรีไทย การละเล่น และภาษาไทย โปรแกรมของเราไม่ได้ต้องการรับนักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านการเรียน และภาษาอังกฤษ ในทางตรงกันข้ามนักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็วจากกิจกรรมของโครงการ โครงการของเราต้องการความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราแปลก และไม่เหมือนโปรแกรมของที่อื่นๆ เพราะว่า นักเรียนทุกคนจะใช้เวลาส่วนมากในห้องเรียนกับนักเรียนชาวอเมริกัน นักเรียนของเรา จะเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมอย่างเป็นธรรมชาติ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์บางคนจะได้ อยู่กับ ครอบครัวชาวอเมริกัน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวชาวอเมริกัน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง นักเรียนที่มีความสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมอเมริกันได้ดี และมีความ ปราถนา จะแสดงความเป็นไทยแก่ผู้อื่น

โครงการของเราเริ่มตั้งแต่ปี 1999 โดยมีนักเรียนหลายๆ คนกลับมาเข้าร่วม โครงการอีกหลาย ครั้ง เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราในทุกรูปแบบ เช่น เป็นครอบครัวผู้ดูแลนักเรียน เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และตัวแทน ของเราใน ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา

 

ถ้าคุณสนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดดาวน์โหลดและอ่านข้อมูลจากลิงค์ข้างล่าง ขั้นตอนนี้ต้องการ Microsoft Word โปรแกรม เพื่ออ่านเอกสาร ถ้าท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว โปรดติดต่อ Microsoft

 

ใบประกาศ

ใบประกาศ - ข้ิอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเรา

ตารางเวลา

โปรแกรมระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม (2 เดือน โปรแกรม)

โปรแกรมระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน (1 เดือน โปรแกรม)

ราคา

โปรดคิดต่อ ktbf@thailink.com เำพื่อสอบถามราคาของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ใบสมัคร และเอกสารที่ต้องการ

1. ใบสมัคร - กรอกใบสมัคร และส่งไปยัง agency ของเรา พร้อมทั้ง Guardian form และเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญ

2. Guardian Form - เอกสารใบนี้ ใช้เพื่อมอบอำนาจให้กับทาง KTBF ดูแลบุตรหลานของท่าน ขณะเข้าร่วมโปรแกรม

3. จดหมายรับรอง - แนบจดหมายรับรองหนึ่งฉบับหรือมากกว่า จากอาจารย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. Transcript - แนบใบ transcript ปัจจุบันมาพร้อมกับใบสมัคร

5. Medical and health record - แนบใบเกี่ยวกับสุขภาพเำพื่อขอ Visa

 

 
     © Copyright 2003. KTBF - 15 Given Dr. Burlington, MA 01803 Tel./Fax. (781) 365-0083 Email: ktbf@thailink.com